Proizvodi

Cement i vezivo

Cement je hidraulično vezivo, tj. fino mleveni neorganski materijal koji, kada je pomešan sa …

Gvožđe

Primena gvožđa u građevini u početku je imala dekorativnu ili praktičnu primenu, a ne …

Blokovska roba

Klasični blokovi za gradnju – giter blok Pregradni blokovi – Optimalno rešenje za kvalitetno, …

Crep

Tradicionalan građevinski materijal od pečene gline. Crep delimo u dve kategorije: Presovani crep – …

Hidro i termo izolacija

Zaštita arhitektonskih objekata od štetnih uticaja vode i vlage jedan je od presudnih faktora …

Fert gredice i fert ispuna

Fert gredice se koriste za izradu lako-montažne međuspratne konstrukcije i tavanice. Fert …

Na stovarištu Oktopod možete da pronađete i:

  • Fasade
  • Mašinske maltere
  • Betonsku galanteriju
  • OSB ploče
  • Krovne folije
  • Tegolu
  • Salonit table
  • Krovnu građu
  • i sve druge proizvode potrebne za vaš dom